Condiții de publicare

                                               revistacorespondentedidactice@gmail.com

Revista "Corespondențe" publică articole în limbile română, franceză și engleză. Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai prin e-mail la adresa: revistacorespondentedidactice@gmail.com

Cum se transmit materialele

Autorul trebuie să indice următoarele date:

 • numele și prenumele;
 • instituția școlară în care își desfășoară activitatea
 • denumirea rubricii în cadrul căreia dorește să publice articolul
 • adresa de mesagerie electronică și un număr de telefon;

Lucrările elevilor vor fi trimise de profesorul coordonator. Acesta este responsabil de corectitudinea materialului.

Reguli de tehnoredactare:

 • format A4, tehnoredactare WORD 2003, font Normal 12 Times New Roman,
 • la 1,5 rânduri, cu margini egale de 2 cm, text aliniat bloc (justify);
 • titlul lucrării se va scrie cu font Normal 14, Times New Roman Bold,
 • autorul și instituția cu font Normal 12, bold,.
 • se vor folosi diacritice ; alineatele, inclusiv titlurile paragrafelor vor începe de la distanța de 1Tab (1, 2 cm) faţă de setarea din stânga paginii ;
 • notele bibliografice se vor trece astfel: autor, titlul (italic), editura, anul, paginile.
 • numărul admis de pagini, în funcție de conținut și specific, va fi următorul :
 • 2-3 pagini pentru proiectele didactice .(Nu se publică proiectele sub formă de tabel !)
 • 3-5 pagini, articol științific
 • 1-3 pagini, creație literară sau eseu liber
 • se pot insera maximum șase fotografii la un articol științific.


LICEUL TEHNOLOGIC NR.2, TÂRGU JIU, GORJ
site dezvoltat de prof. BENGESCU OTILIA 
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!